cachnhiet.net giảm nóng mấy độ?

Chủ đề: Trang nhất

Cachnhiet.net có thể giảm nóng từ 3oC đến trên 20oC tùy theo điều kiện & cách so sánh.

Chúng tôi đã thực hiện các thí nghiệm trực quan, trình bày dưới đây, để chứng minh. Vui lòng đừng ngần ngại yêu cầu chúng tôi thực hiện thí nghiệm này ngay tại quý công ty/văn phòng để quý vị có thể tận mắt kiểm chứng.

Đo đạc thực tiễn tại một số công trình cũng cho kết quả tương tự:

Đọc tiếp »

Enviro-tuff – lựa chọn chung cuộc về cách nhiệt

Chủ đề: Trang nhất

Cách nhiệt phản xạ Envirotuff có mặt tại 40 quốc gia, thỏa mãn những tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu. Đọc tiếp »

Cách nhiệt phản xạ – Nghiên cứu & thực tiễn

Chủ đề: Trang nhất

FSECNghiên cứu từ thực tiễn của Trung tâm năng lượng mặt trời Florida (Hoa Kỳ) đã chỉ ra: sử dụng cách nhiệt phản xạ giúp tiết kiệm 40%-50% năng lượng cho hệ thống điều hòa nhiệt độ.

Tỉ lệ tiêu thụ năng lượng cho hệ thống điều hoà nhiệt độ vào khoảng 15% đến 25% toàn bộ năng lượng tiêu thụ. Như vậy, việc sử dụng cách nhiệt phản xạ giúp tiết kiệm 8% đến 12% chi phí năng lượng hàng năm.

ORNLKết quả khảo sát của Phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge cũng chỉ ra: kết hợp cách nhiệt phản xạ (Radiant Barier -RB) với cách nhiệt truyền thống (cách nhiệt Rxx) cho hiệu quả rất ấn tượng:

  • RB + cách nhiệt R-5.6: hiệu quả hơn cách nhiệt R-11
  • RB + cách nhiệt R-11: hiệu quả hơn cách nhiệt R-19
  • RB + cách nhiệt R-19: hiệu quả hơn cách nhiệt R-30

Nghiên cứu này còn chỉ ra: cách nhiệt có hiệu quả trong ứng dụng chống nóng cao hơn trong ứng dụng giữ ấm. Trong thời gian các tháng nóng, cách nhiệt phản xạ giúp tiết kiệm đến 17% chi phí năng lượng.

Việt Nam có khí hậu nhiệt đới. Do đó, sử dụng cách nhiệt phản xạ luôn đạt hiệu quả cao.

« Các bài cũ